Veelgestelde vragen

Het uitgangspunt voor de meeste producties van Volver Music is dat kosten en baten gelijkwaardig zijn. Welke kosten en baten dit precies zijn is sterk afhankelijk van het marketingplan dat, in samenspraak met onze pr-partners, ontwikkeld wordt voorafgaande aan de productie. De kern van een 360 graden deal is dus dat de kosten en baten gelijk gedeeld worden tussen de artiest/band en Volver Music.


De meeste producties worden gedaan door Crip Theeuwes. Daarnaast werkt Volver Music met een netwerk van producers en engineers en zoekt desgewenst naar een goede match. De meeste producties worden opgenomen in Volver Studio.


Volver Music werkt in de meeste gevallen met publishingcontracten. Deze contracten zijn er op gericht om een deel van de opbrengsten terug te laten vloeien als werkbudgetten voor de ontwikkeling van de carrière van de artiest/band.


Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat de muziek wordt opgeslagen op CD. Hierin zijn tegenwoordig een hele hoop alternatieven voor. Afhankelijk van het koopgedrag van jullie fans zoeken we naar het meest ideale opslagmedium. Dit kan eventueel ook een combinatie zijn van verschillende verkoopbare producten.


Naar ons idee is het alleen verstandig om aan een productie te beginnen als deze in ieder geval zichzelf terug betaald uit de verkoop ervan. De ervaring leert dat het maken van singles in de meeste gevallen niet of nauwelijks geld genereert. overigens kan een goede single natuurlijk wel meer optredens teweeg brengen waardoor er toch aan verdient kan worden. Toch werken wij in de meeste gevallen aan albums. Mocht je een goed commercieel idee hebben voor een single, laat het ons dan weten.


De gemiddelde productietijd is 175 uren, inclusief de mix bij 11 songs. De speeltijd van de complete productie is tussen de 35 en 65 minuten.


De kostprijs voor het maken van de meeste albums schommelt, enigszins afhankelijk van de bezetting en de artistieke uitgangspunten, tussen de Euro 2.000 en Euro 15.000,-. Volver Music investeert daar een deel van en in de meeste gevallen wordt er ook een deel van dit budget gedragen door de artiest/band zelf. De opbrengsten zijn vervolgens na rato van de investering. De prijs is inclusief mastering door een erkende externe mastering-engineer en de persing van de CD. Daarnaast bevat de begroting een promotiebudget.


Ja. De Compact Disc heeft in een wereld die zich grotendeels online afspeelt zijn beste tijd gehad. Dit terwijl het nog steeds het bestklinkende consumentenmedium is. Per productie wordt er gekeken naar een zo goed mogelijke verkoopstrategie. Naast allerlei slimme online oplossingen kun je denken aan geluidsdragers zoals dropcards vinyl of USB-stick.


Wij zijn een muziekproductiebedrijf dat zich toelegt op het maken van muziekproducties. Promotie en distributie wordt verzorgd door een aantal partners waar wij mee samenwerken. De afspraken die we met je maken zijn er op gericht om tot een definitief eindproduct te komen. Op CD, vinyl of andere geluidsdrager. Daarnaast ondersteunen en begeleiden we het commerciële traject dat op een dergelijke release volgt via onze partners.


Na de eerste gesprekken volgt meestal een publiciteitsplan waarin het uitbrengen van muziek en of merchandising centraal staat. Op basis van dit plan, dat in nauwe samenwerking wordt ontwikkeld met onze pr-partners, gaan we vervolgens zoeken welke producer en of locatie het meest geschikt is om de opname te maken. Als de opnamen achter de rug zijn wordt er gekeken wat nu de beste manier is om de artiest/band te ondersteunen.


Als eerste is het van belang dat er een geschikte producer gevonden wordt die affiniteit heeft met de muziek. Daarnaast vraagt een productietraject ook veel input en toewijding van de betrokken artiest/band. Als laatste is een dergelijk traject alleen zinnig als het aannemelijk is dat de artiest/band voldoende CD’s kan verkopen zodat voor beide partijen de investering wordt terugverdiend. Het moet dus aannemelijk zijn dat je over voldoende fans beschikt.